EN

Şərtlər və qaydalar

Ana səhifə>Şərtlər və qaydalar

 1611117816131790.jpg

ÜMUMİ ŞƏRTLƏR & Təftiş Xidmətlərinin Şərtləri


I.

GENERAL

Quality Defender Inspection Services, Çin Xalq Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, 812-813 Tomson Ticarət Binası, 710 Dongfang Road, Shanghai, China, bundan sonra Çin Xalq Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq qurulmuş və qeydiyyata alınmış bir şirkət olan Elecimport China tərəfindən idarə olunan bir iş bölümüdür. "Şirkət" olaraq adlandırılanlar, bu ümumi şərtlərə uyğun olaraq xidmət göstərir.

Şirkət, bundan sonra "Müştəri" olaraq adlandırılacaq təlimat verən təşkilatlar və ya fiziki şəxslər üçün xidmətlər göstərə bilər və bu Ümumi Şərt və Şərtlərin şərtlərinə uyğun olaraq tələb olunarsa Müştəriyə Tapıntılar Hesabatını təqdim edəcək.

Yazılı şəkildə başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, təkliflər və ya xidmətlər və nəticədə əldə edilən bütün müqavilə münasibətləri bu Təftiş Xidmətlərinin Ümumi Şərtləri ilə tənzimlənir.  

Müqavilə münasibətləri çərçivəsində sənədlərin hazırlanması və ötürülməsi üçün bu Ümumi Şərt və Şərtlərə uyğun olaraq Müştəri ilə Şirkət arasında razılaşdırılmış yazılı forma (məsələn, təklif, qəbul, yan razılaşma, əlavə) də elektron məlumat ötürülməsi. Şifrələnməmiş e -poçt və ya digər rəqəmsal ötürmə texnologiyası və ya faks başına internet vasitəsilə köçürmə kifayətdir.

Müştərinin ümumi satınalma şərtləri və şərtləri, habelə şifahi müqavilələr yalnız Şirkət tərəfindən əvvəlcədən yazılı təsdiq edildikdən sonra məcburidir.

II.

ANLAYIŞLAR

2.1 Affiliates: Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərdə istifadə edildiyi kimi, "İştirakçı" termini, Şirkət və ya Müştəri ilə ortaq mülkiyyətdə və ya nəzarətdə olan, sahibi olan və ya nəzarət etdiyi və ya ortaq mülkiyyəti və ya nəzarəti altında olan hər hansı bir müəssisə deməkdir.

2.2 Təchizatçı: Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərdə istifadə edildiyi kimi, "Təchizatçı" termini Müştəriyə məhsul və ya material verən bir şəxs və ya şirkət deməkdir.

2.3 İnsan günü: Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərdə istifadə edildiyi kimi, "İnsan günü" termini, yüksək təlim keçmiş işçilərimizdən birinin xidmətlər üçün təyin edildiyi vaxt olaraq təyin ediləcək, gündə 11 saata qədər. Şirkət ən yüksək səviyyədə bütövlüyü təmin etmək üçün heç vaxt Müştəriyə göstərilən xidmətlərin həqiqi məbləğindən artıq faturalandırılmayacağını öhdələrinə götürür.

2.4 İnsan gününün dərəcəsi: "İnsan gününün dərəcəsi", Müştəri ilə Şirkət arasında yazılı şəkildə açıq şəkildə razılaşdırılacaq yuxarıda göstərilən İnsan Gününə görə Xidmət haqqına aiddir. Normal iş günü, yerli adətlərə tabe olan bayram günləri istisna olmaqla, Bazar ertəsindən Cümə gününə qədərdir. Şənbə, bazar və ya bayram günlərində xidmətlərin göstərilməsi üçün Müştəri tərəfindən edilən hər hansı bir tələb, standartın və ya razılaşdırılmış İnsan Gününün Qiymətinin bir yarım (1.5) misli miqdarında tutulacaq.

2.5 Təftiş Protokolu: Bu Ümumi İstifadə Şərtlərində istifadə edildiyi kimi, "Təftiş Protokolu" termini, Müştəri tərəfindən xidmət zamanı müfəttişə müraciət etmək üçün göstəriş olaraq verilən məlumatlar əsasında Şirkət tərəfindən yaradılan bir yoxlama siyahısı olaraq təyin ediləcəkdir.

2.6 Çatdırıla bilən: "Çatdırıla bilən" termini, Şirkətin Müştəriyə göstərdiyi xidmətlərin nəticələrinə dair Tapşırıqların Hesabatları olaraq təyin ediləcəkdir.

III.

XİDMƏT QAYDALARI, SEÇENEKLERİ VƏ TƏLİMATLAR

3.1 Xidmət prosedurları

Şirkət tərəfindən göstərilən yoxlama xidmətləri, yazılı olaraq başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, aşağıdakı prosedurlardan ibarətdir:

3.11 Planlaşdırma

Müştərinin yoxlama tarixlərini təyin etmək üçün Təlimatına əsasən Təchizatçılarla yerli əlaqə qurmaq.

3.12 Hazırlıq

Müştəri tərəfindən verilən təlimat, spesifikasiyalar və digər texniki və qablaşdırma məlumatları əsasında Müştəri Təchizatçıları tərəfindən istehsal edilən məhsullar üçün xidmətlər göstərmək üçün Təftiş Protokollarının hazırlanması. 

3.13 Icra

Müştərinin göstərişlərinə uyğun olaraq müvafiq xidmət növlərinin yerinə yetirilməsi və Müştərinin tələb etdiyi xidmətlərin bitməsindən etibarən maksimum 2 iş günü ərzində e-poçt və ya digər elektron ötürmə vasitələri ilə Müştəriyə Çatdırılmaların verilməsi.

3.2 Xidmət Seçimləri

Şirkət aşağıdakı xidmətləri əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

Yükləmə və ya nəzarətdən çıxma

Kəmiyyət Təftişi

Keyfiyyətin yoxlanması

² İlkin İstehsalat Yoxlaması

² İstehsal yoxlaması zamanı

² Göndərmədən əvvəl yoxlama

Təchizatçı Uyğunluğu Auditi

Laboratoriya Analitik Xidmətləri

3.3 Təftiş Xidmətləri üçün Təlimatlar

3.3.1 Nümunə Planı

Müştəri, başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, ANSI/ASQ Z1.4-2003 Normal Səviyyə II Nümunə Planının (və ya MIL-STD-105E ekvivalent standartlarının,  ISO 2859, BS 6001, DIN 40.080, NFX 06-021 / 022) Müştəri tərəfindən yoxlama xidmətləri üçün nümunə ölçüsünün təyin edilməsinin qəbul edilən üsuludur. Bu Nümunə Planı ehtimalın riyazi nəzəriyyəsinə əsaslanır və müəyyən bir partiyadan və ya partiyadan yoxlanılması üçün götürüləcək nümunələrin sayını və nümunə ölçüsündə icazə verilən qüsurlu nümunələrin maksimum sayını dəqiq müəyyən etmək üstünlüyünü təqdim edir.

3.3.2 Qüsurların təsnifatı

Müştəri, xidmətlər zamanı aşkar edilən qüsurların 3 kateqoriyaya bölünəcəyini qəbul edir: "Kritik", "Böyük" və "Kiçik", aşağıdakı təriflərə uyğun olaraq: -

Tənqidi: Məhsulu istifadə edən bir şəxs üçün təhlükəli və ya təhlükəli bir vəziyyətlə nəticələnə biləcək və ya məcburi qaydalara zidd olan bir qüsur.

Major: Məhsulun istifadəsini azaldan və məhsulun satıcılığını təsir edən açıq görünüş qüsurları ilə nəticələnə biləcək bir qüsur.

Kiçik: Məhsulun istifadəyə yararlılığını azaltmayan, lakin buna baxmayaraq müəyyən edilmiş keyfiyyət standartlarından kənara çıxan bir işçilik və ya görünən bir qüsurdur.

3.3.3 Qəbul edilə bilən keyfiyyət səviyyəsi (AQL)

Müştəri, xidmətlərə başlamazdan əvvəl Müştəri tərəfindən yazılı şəkildə başqa cür göstəriş verilmədiyi təqdirdə, şirkət tərəfindən xidmətlər üçün aşağıdakı AQL metodlarının tətbiq olunacağını qəbul edir:

YÜKSEK DƏYERLI MƏQALƏLƏR

DÜŞÜRMƏ MƏQALƏLƏRİNİ ORTA

Tənqidi qüsurlar üçün

Heç bir kritik qüsur qəbul edilmir

Heç bir kritik qüsur qəbul edilmir

ƏSAS Qüsurlar üçün

AQL 1.5

AQL 2.5

Kiçik qüsurlar üçün

AQL 2.5

AQL 4

 

3.3.4 Tapıntıların Hesabatları

Müştəri, Tapıntılar Hesabatlarında (Çatdırılanlar) göstərilən məlumatların Müştərinin təlimatlarına uyğun olaraq həyata keçirilən yoxlama və ya sınaq prosedurlarının nəticələrindən və/və ya Şirkətin hər hansı bir məlumat əsasında bu cür nəticələrin qiymətləndirilməsindən qaynaqlandığını qəbul edir. texniki standartlar, ticarət adətləri və ya təcrübəsi və ya peşəkar fikrimizcə nəzərə alınmalı olan digər hallar.

Təsadüfi seçilmiş nümunələrə əlavə olaraq verilən Tapşırıqlar Hesabatları, yalnız bu nümunələr haqqında Şirkətin fikrini ehtiva edir və nümunələrin götürüldüyü partiya haqqında heç bir fikir bildirmir.

3.3.5 Müştərinin öhdəlikləri

Müştəri:

(1) Lazımi xidmətlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün vaxtında (və istənilən halda istənilən müdaxilədən ən geci 48 saat əvvəl) kifayət qədər məlumat, təlimat və sənədlərin verilməsini təmin etmək;

(2) Xidmətlərin həyata keçiriləcəyi binaya Şirkətin nümayəndələri üçün bütün lazımi girişləri təmin etmək və xidmətlərin yerinə yetirilməsində maneələrin və ya fasilələrin aradan qaldırılması və ya aradan qaldırılması üçün bütün zəruri tədbirləri görmək;

(3) Lazım gələrsə, xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hər hansı bir xüsusi avadanlıq və işçi təchizatı;

(4) Xidmətlərin göstərilməsi zamanı iş şəraitinin, sahələrin və qurğuların təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyi üçün bütün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etmək və bu baxımdan, şirkətin məsləhətinə ehtiyac olub -olmamasına etibar etməmək;

(5) Radiasiya, zəhərli və ya zəhərli və ya partlayıcı elementlərin və ya materialların, ətraf mühitin çirklənməsi və ya zəhərlərin mövcudluğu və ya riski də daxil olmaqla hər hansı bir sifariş və ya nümunə və ya sınaq ilə əlaqəli faktiki və ya potensial təhlükələri və ya təhlükələri əvvəlcədən xəbərdar etmək. ;  

3.3.6 Təftiş Xidmətlərinin Yer Alması Şərtləri

Xidmətləri dəqiq və vaxtında həyata keçirmək üçün Müştəri razılaşır:

(1) İlkin İstehsal Yoxlamaları (IPI) üçün, Şirkətin yoxlama qrupu, lazımi meyarlara və Müştərinin texniki və qablaşdırma xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu təmin etmək üçün istehsal edilən ilk 200 ədədini qiymətləndirəcək.

(2) İstehsalat Yoxlamaları (DPI) zamanı yoxlamalar yalnız istehsal prosesində ardıcıl keyfiyyət təmin etmək üçün hazır məhsulların ən azı 20 faizindən çox olmasa da 40 faizindən çox olmamaqla aparılır.

(3) Göndərmə Öncəsi Yoxlamalar (PSI) üçün yoxlamalar yalnız Müştərinin spesifikasiyalarının yoxlanılması üçün göndərmə kartonlarında qablaşdırılmış və yerləşdirilmiş malların ən azı 100 faizi ilə 80 faizlik istehsal markasında aparılır. 

(4) Şirkət nümayəndəsinin Təchizatçı binasına gəlişindən sonra natamam və ya yuxarıda göstərilən faiz və ya miqdardan aşağı olan istehsal səviyyələri səbəbindən həyata keçirilə bilməyən hər hansı Xidmətlər üçün, bir tam adamın ilkin razılaşdırılmış İnsan Günü haqqı. gün dərəcəsi hələ də Müştəridən tutulacaq.

(5) Şirkətin nümayəndəsi Təchizatçının binasına gəldikdən sonra Şirkətin nəzarətindən çıxa bilməyən hallar üzündən həyata keçirilə bilməyən Xidmətlər üçün, Təchizatçıların Müfəttişə Təchizatçının binasına daxil olmaqdan imtina etməsi də daxil olmaqla. məhsullar və müvafiq test avadanlıqları, əvvəlcə razılaşdırılmış bir Tam Günlük Qiymətin Man-Gün Haqqı hələ də Müştəridən tutulacaq.

3.3.7 Ləğv və yenidən planlaşdırma

Müştəri razılaşır ki, xidmət tarixlərinin ləğvi və ya yenidən planlaşdırılması olarsa, Şirkətə tələb olunan Xidmət tarixindən ən azı bir (1) iş günü əvvəl xəbərdar edilməlidir. Sifarişin ləğv edilməsi və ya vaxtının dəyişdirilməsi barədə vaxtında xəbərdarlıq etməməsi halında Müştəridən bir tam Günlük Qiymətin əvvəlcədən razılaşdırılmış Kişi Günlük Rüsumu alınacaq.

3.4 Gönderilenler

Müştəri, yerində əldə edilən nəticələrin müvəqqəti olduğunu və yoxlamanın bitməsindən sonrakı ən çox iki iş günü ərzində e-poçt və ya digər elektron ötürmə vasitələri ilə göndərilən Tapıntılar Rəsmi Hesabatı ilə təsdiq edilməli olduğunu qəbul edir.

Müştəri tərəfindən icazə verilmədiyi təqdirdə, Müştəridən başqa heç bir şəxs, xüsusən də xidmətlərin həcmi və Tapıntılar Hesabatının çatdırılması ilə bağlı Şirkətə təlimat vermək hüququna malik deyil.

IV.

XİDMƏT ÖDƏNİMLƏRİ

Müştəri bunu qəbul edir:

4.1  Yuxarıda göstərilən bənddə İnsan-Gün və İnsan-Gün Oranının tərifləri 2.3 və 2.4 qəbul edilir.  

4.2  İnsan Gününün Oranı, xidmət yerləri, xidmət sahələri və xidmətlərin mürəkkəbliyi ilə dəyişə bilər. Son İnsan Gününün dərəcəsi Şirkətlə Müştəri arasında açıq şəkildə razılaşdırılacaqdır. Sifariş verildikdə və ya müqavilə bağlandıqda Şirkətlə Müştəri arasında müəyyən edilməyən ödənişlər və ya İnsan Günləri Oranı Şirkətin mövcud standart dərəcələri ilə (dəyişdirilə bilər) və bütün tətbiq olunan vergilər Müştəri tərəfindən ödəniləcəkdir. .  

 Xidmət haqqları = [Xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün sərf olunan adam-günlər] x [İnsan-Gün Oranı]

4.3  Hər hansı bir istinad bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərdə və ya Şirkətlə Müştəri arasındakı aşağıdakı bir müqavilədə müəyyən bir vaxta qədər GMT+8 Pekin Saatına istinad etməlidir.

V.

FATURA VƏ ÖDƏNİŞ

Xidmətlərin yerinə yetirilməsindən əvvəl rezervasiya edildikdə ödəniş gözlənilir. Şirkətlə Müştəri arasında aylıq ödəniş hesabının bağlanması halında, Xidmət haqqının ödənişi Müştəri tərəfindən aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq hər ay Şirkətə ödənilməlidir:

5.1 Bir təqvim ayının son günündən etibarən beş iş günü ərzində Şirkət, Müştəri tarixinə, İnsan günlərinin sayını, İnsan Gününün Qiymətini və Təchizatçıların adlarını və ya Satınalma Sifarişlərinin nömrələrini ehtiva edən bir hesab-faktura təqdim etməlidir. müvafiq xidmət haqqı.

5.2 Müştərinin təqdim edildiyi andan etibarən üç iş günü ərzində hesab -fakturalara etiraz etməməsi halında, hesab -fakturalar Müştəri tərəfindən təsdiqlənmiş hesab ediləcək.

5.3 Fakturalarda daha qısa bir müddət təyin edilmədiyi təqdirdə, Müştəri müvafiq Xidmət tarixindən 14 gündən gec olmayaraq və ya Şirkət tərəfindən hesab -fakturada ("Ödəmə tarixi") müəyyən edilə biləcəyi digər müddət ərzində ödəməli olduğu bütün Xidmət haqqlarını dərhal ödəyəcəkdir. Şirkətə.

5.4 Gecikmiş gecikmənin ümumi məbləği üçün gündə 0.05% nisbətində (və ya hesab -fakturada müəyyən edilə bilən başqa bir nisbətdə), ödənilmə tarixindən son tarixə qədər ödəniləcək gündəlik gecikmə cəriməsi tutulur. faktiki olaraq alınıb.

5.5 Şirkət səlahiyyətli yurisdiksiyaya malik olan hər hansı bir məhkəmədə lazımi xidmət haqqının toplanması üçün hərəkətə keçməyi seçə bilər. Müştəri, Şirkətə lazım olan hər hansı bir məbləği toplamaq üçün çəkdiyi ağlabatan vəkil haqları və xərcləri də daxil olmaqla Şirkətin xərclərini ödəməlidir.

5.6 Müştəri, Şirkət əleyhinə iddia edə biləcəyi hər hansı bir mübahisə, qarşı iddia və ya hesablaşma səbəbiylə Şirkətə aid olan məbləği saxlamaq və ya təxirə salmaq hüququna malik deyil.

5.7 Xidmətlərin yerinə yetirilməsi zamanı gözlənilməz problemlər və ya xərclər yarandığı təqdirdə Şirkət Müştərini məlumatlandırmağa çalışacaq və xidmətlərin tamamlanması üçün çəkilən əlavə vaxt və xərcləri ödəmək üçün əlavə ödəniş tələb etmək hüququna malikdir.

5.8 Yazılı olaraq başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bütün ödənişlər Müştəri tərəfindən USD və ya CNY/RMB olaraq nağd pul köçürməsi və ya pul köçürməsi yolu ilə həyata keçiriləcək.

VI.

MƏSULİYYƏT

Müştəri bunu qəbul edir:

6.1 Şirkət nə sığortaçı, nə də zəmanətçi deyil və bu cür məsuliyyətdən imtina edir. Zərər və ya ziyana qarşı zəmanət istəyən müştərilər müvafiq sığorta almalıdırlar.

6.2 Tapıntıların Hesabatları, Müştəri tərəfindən və ya onun adından təqdim edilən məlumatlar, sənədlər və/və ya nümunələr əsasında verilir və yalnız bu cür Hesabat Hesabatları əsasında uyğun gördüyü kimi davranmaqdan məsul olan Müştərinin xeyrinədir. Nə Şirkət, nə də onun məmurları, işçiləri, agentləri və ya subpodratçıları bu cür Tapıntılar Hesabatları əsasında edilən və ya edilməyən hərəkətlərə və ya qeyri -müəyyən, səhv səhv natamamlıqdan yaranan yanlış nəticələrə görə nə Müştəri, nə də üçüncü tərəf qarşısında məsuliyyət daşımır. Şirkətə verilən yanlış və ya yalan məlumatlar.

6.3 Şirkət, Müştəri və ya Təchizatçısının öz öhdəliklərindən heç birini yerinə yetirməməsi də daxil olmaqla, şirkətin nəzarətindən kənar hər hansı bir hadisədən yaranan xidmətlərin gecikdirilməsi, qismən və ya tam yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

6.4 Şirkətin hər hansı bir zərər, zərər və ya xərc tələbi ilə əlaqədar olaraq məsuliyyət daşıması halında, Şirkətin öhdəliyi heç bir halda xidmət haqqının 3 qatına bərabər olan məcmu məbləği aşmamalıdır. bu cür iddiaya səbəb olan xüsusi xidmətlər və ya 2,000 ABŞ dolları (və ya yerli valyutada ekvivalentliyi) ilə əlaqədar olaraq ödənilir.

6.5 Şirkət, heç bir məhdudiyyət olmadan mənfəət itkisi, iş itkisi, fürsət itkisi, qudvil itkisi və məhsulun geri çəkilmə dəyəri daxil olmaqla hər hansı bir dolayı və ya nəticəli zərərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Bundan əlavə, Müştəri tərəfindən yarana biləcək hər hansı bir üçüncü tərəfin tələblərindən (məhdudiyyətsiz olaraq məhsul öhdəliyi iddiaları da daxil olmaqla) yaranan hər hansı bir itki, zərər və ya xərclərə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

6.6 Hər hansı bir iddia olduğu təqdirdə, Müştəri bu iddianı əsaslandırmaq üçün iddia edilən faktların aşkar edildiyi gündən 30 gün ərzində Şirkətə yazılı bildiriş verməlidir və hər halda, Şirkət itki, ziyan və ya bütün iddialara görə bütün məsuliyyətdən azad ediləcəkdir. Şirkətin iddiaya səbəb olan xidməti yerinə yetirdiyi tarixdən və ya icra olunmadığı təqdirdə xidmətin tamamlanmalı olduğu tarixdən bir il ərzində iddia edilmədiyi təqdirdə xərc.

6.7 Müştəri, bütün qanuni xərclər və əlaqədar xərclər də daxil olmaqla hər hansı bir üçüncü tərəfin itkisi, zədələnməsi və ya xərcləri üçün hər hansı bir üçüncü tərəfin bütün iddialarına (faktiki və ya təhdid edilən) qarşı Şirkəti və İştirakçılarını, məmurlarını, işçilərini, agentlərini və ya subpodratçılarını təmin edəcək, zərərsiz saxlayacaq və ödəyəcəkdir. hər hansı bir xidmətin yerinə yetirilməməsi və ya olmaması ilə əlaqədar olaraq.

VII.

XİDMƏTLƏRİN TƏMİNİ

7.1 Şirkət, xidmətlərini yerinə yetirərkən lazımi qayğı və bacarıq göstərmək üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir. Şirkət bu cür xidmətləri Müştərinin xüsusi təlimatlarına uyğun olaraq təmin edəcək və ya belə göstərişlər olmadıqda aşağıdakılar tətbiq olunacaq:

(1) Şirkətin hər hansı bir standart sifariş formasının və ya standart spesifikasiya vərəqinin şərtləri; və/və ya

(2) Hər hansı müvafiq tənzimləmə qaydaları, ticarət adəti, istifadəsi və ya praktikası; və/və ya

(3) Şirkətin texniki, əməliyyat və/və ya maliyyə cəhətdən uyğun hesab etdiyi üsullar.

7.2 Müştəri razılaşır ki, tələb olunan xidmət və ya xidmətin bir hissəsi Şirkətin öz resursları hesabına deyilsə, Şirkət bu xidmətləri agentə və ya subpodratçıya həvalə edə bilər. Müştəri, Şirkətə bu cür fəaliyyət üçün lazım olan bütün məlumatları agentə və ya subpodratçıya açıqlamağa icazə verir.  

7.3 Müştəri Şirkətdən hər hansı bir üçüncü tərəfin müdaxiləsinə şahidlik etməsini tələb edərsə, Müştəri, şirkətin yeganə məsuliyyətinin üçüncü tərəfin müdaxiləsi zamanı olmaq və nəticələrin ötürülməsi və ya müdaxilənin baş verdiyini təsdiq etmək olduğunu qəbul edir. Müştəri, şirkətin istifadə olunan aparatların, alətlərin və ölçü cihazlarının vəziyyətinə və ya kalibrlənməsinə, tətbiq olunan analiz üsullarına, üçüncü şəxslərin xüsusiyyətlərinə, hərəkətlərinə və ya çatışmazlıqlarına və ya analiz nəticələrinə görə məsuliyyət daşımadığını qəbul edir.

7.4 Şirkət tərəfindən nəşr olunan Tapıntılar Hesabatları, müdaxilə edildiyi anda qeyd etdiyi faktları yalnız alınan təlimatlar çərçivəsində və ya belə təlimatlar olmadığı təqdirdə tətbiq olunan alternativ parametrlər daxilində əks etdirəcəkdir. 7.1 -ci bənddə Şirkət, alınan xüsusi təlimat və ya tətbiq olunan alternativ parametrlər xaricində olan hər hansı bir fakt və ya vəziyyətə istinad etmək və ya hesabat vermək öhdəliyi daşımır.

VIII.

ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI

8.1 Şirkət xidmətin göstərilməsi zamanı əldə edilən məlumatlara və yaradılan Tapıntıların Hesabatlarına dair bütün hüquqlarını özündə saxlayır.

8.2 Müştəri, bütün xidmət cədvəlləri, test məlumatları və digər detallar daxil olmaqla, müqavilə münasibətləri kontekstində yaradılan Tapıntıların Hesabatlarından yalnız xidmət haqqının tam ödənilməsindən sonra və yalnız müqavilə ilə razılaşdırılmış məqsəd üçün istifadə edə bilər.

8.3 Tapşırıqların Hesabatlarının və ya çıxarışlarının, xüsusən internet vasitəsi ilə və ya reklam məqsədləri ilə hər hansı bir nəşrinə və ya ictimaiyyətə çatdırılmasına və hər hansı digər məlumatların üçüncü şəxslərə verilməsinə yalnız Şirkətin əvvəlcədən yazılı razılığı ilə icazə verilir.

8.4 Şirkət, yoxlama üsulları və/və ya test prosedurları və ya alət və/və ya avadanlıq yalnız Müştəri üçün Xidmətlərin aparılması çərçivəsində yalnız yazılı razılaşmaya əsasən hazırlanmışdır.

8.5 Bu VIII Maddə üzrə hər iki tərəfin öhdəliyi, hər halda xidmətlərin dayandırılmasından sağ çıxacaq, belə bir səbəbin ləğvi səbəbsizdir.

IX.

GİZLİLİK

Hər iki tərəf və ya onların hər hansı bir iştirakçısı, Müqavilə Münasibətləri çərçivəsində qarşı tərəfdən əldə etdiyi hər hansı bir iş və ticarət sirrini (Məxfi Məlumat) digər tərəfin əvvəlcədən yazılı icazəsi olmadan heç bir üçüncü tərəfə açıqlamamaq üçün ciddi şəkildə gizli saxlamalıdır. və onlardan icazəsiz öz məqsədləri üçün istifadə etməmək.

Şirkət və Müştərilər, bu Məxfi Məlumatların oğurluqdan və ya hər hansı üçüncü tərəfin icazəsiz girişindən qorunmasını təmin etmək üçün əllərindən gələni əsirgəməməyi öhdələrinə götürürlər. Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərin məqsədi üçün Məxfi Məlumat (i) tələb olunan xidmətlərin icrası, məzmunu və icrası ilə bağlı bütün məlumatları; və (ii) Müqavilə bağlamaq və/və ya onun icrası nəticəsində Tərəflərə məlum olan Tərəflərdən və/və ya İştirakçılarından hər hansı birinə aid olan bütün ticarət, hüquqi, mühasibat, maliyyə və təşkilati məlumatlar.

Müştəri tərəfindən başqa göstəriş verilmədiyi təqdirdə, Müştəri Şirkətdən Çatdırılan məhsulları əldə etmək üçün yeganə və müstəsna Tərəfdir.

Şirkət və Müştəri, belə bir işçinin əmək müqaviləsinə xitam verilməzdən əvvəl digər Tərəfdən və ya İştirakçılarından heç bir işçi götürməməyi, işə götürməməyi və ya işə götürməməyi öhdəsinə götürür. 

Müştəri qəbul edir ki, internet vasitəsilə göndərilən şifrələnməmiş mesajlar - üçüncü şəxslərin müdaxiləsi ilə və ya müdaxiləsi olmadan - itirilə, dəyişdirilə və ya saxtalaşdırıla bilər. Adi e-poçtlar heç bir üçüncü tərəfin girişindən qorunmur və buna görə də Şirkətin məsuliyyət dairəsini tərk edən e-məktubların məxfiliyi və bütövlüyünə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Şirkət nə İnternet vasitəsilə ötürülmə zamanı, nə də Müştərinin məsuliyyət dairəsində olan məlumatların təhlükəsizliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Məlumatların elektron ötürülməsi ilə əlaqədar olaraq ortaya çıxan və Müştəri üçün mümkün zərər verə biləcək zərərli proqramlar da eyni şəkildə istisna edilir.   

Hər iki tərəfin bu IX Maddə əsasında götürdükləri öhdəliklər, hər halda, xidmətlərin dayandırılmasından sağ çıxacaq, belə bir sona çatmanın səbəbləri əhəmiyyətsizdir.

X.

STƏMİNAT VƏ XİDAMƏT

10.1  Adi Xitam

Aylıq hesab müqaviləsi bağlandığı təqdirdə, Tərəflərdən hər biri istənilən vaxt və öz mülahizəsinə görə, bütün xidmət haqqlarının tam ödənilməsi şərtilə digər tərəfə bir ay əvvəlcədən xitam verilməsi ilə xidmətlərin göstərilməsini dayandıra bilər.

10.2  Fövqəladə xitam

Şirkət aşağıdakı hallarda xidmətlərin göstərilməsini dərhal və məsuliyyət daşımadan dayandırmaq və ya dayandırmaq hüququna malikdir.

(i) Müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən bəndlər kimi öhdəliklərindən hər hansı birinə əməl edilməməsi 3.3.5 3.3.6və bu uğursuzluq barədə Müştəriyə bildiriş verildiyi təqdirdə 10 gün ərzində aradan qaldırılmır; və ya

(ii) Müştəri tərəfindən ödənişin dayandırılması, kreditorlarla razılaşma, iflas, iflas, alıcılıq və ya işin dayandırılması.

XI.

FORSMAJOR

Bu gecikmə və ya gecikdirmə ağlabatan nəzarətdən kənar hər hansı bir səbəbdən baş verərsə, heç bir Tərəf, hər hansı bir öhdəliyin yerinə yetirilməsində hər hansı bir gecikmə və ya gecikmə səbəbiylə, digər tərəf tərəfindən ziyana görə məsuliyyət daşımır və ya digər tərəfin yazılı razılığına xitam verilmir. bu Tərəfin günahı və səhlənkarlığı olmadan.

XII.

GHÜQUQ, MÜHENDİSLİK VƏ MÜBAHİSƏ HƏLLİYYƏTİ

Xüsusi olaraq başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, aşağıda qeyd olunan Müqavilə Münasibətləri ilə əlaqədar yaranan bütün mübahisələr, qanunlar ziddiyyətləri ilə əlaqədar hər hansı bir qaydalar istisna olmaqla, Çin Xalq Respublikasının maddi qanunları ilə tənzimlənəcək və nəhayət bu müqavilə əsasında həll ediləcəkdir. Sözügedən qaydalara uyğun olaraq təyin edilmiş bir və ya daha çox arbitr tərəfindən Beynəlxalq Ticarət Palatasının Arbitraj Qaydaları. Bütün bu mübahisələr üçün müstəsna yurisdiksiya və ya arbitraj yeri, Müştəri bir tacir, ictimai qanuna görə hüquqi şəxs və ya ictimai qanunvericiliyə görə xüsusi bir fond olduğu təqdirdə Şanxay olacaq. Şirkət eyni zamanda Müştərini ümumi yurisdiksiyanın olduğu yerdə Müştərini məhkəməyə vermək hüququna malikdir.

XIII.

Dili

Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlər ingilis dilində hazırlanmışdır. Yazılı şəkildə başqa cür açıq şəkildə razılaşdırılmadığı təqdirdə, Bütün Hesabat Hesabatları ingilis dilində yazılmışdır. İngilis dili ilə digər dil versiyaları arasında hər hansı bir uyğunsuzluq olduğu təqdirdə, İngilis dili versiyası bütün məqsədlər üçün üstünlük təşkil edəcək.